Apie

Lietuvos anglų buldogų mylėtojų klubas įkurtas vienyti tikrus anglų buldogų veislės mylėtojus ir puoselėtojus ir turi savo etines nuostatas, liečiančias elgesį su šunimis, tiek kaip veisėjo, tiek kaip tiesiog šuns savininko. Kiekvienas norintis tapti klubo nariu, stodamas įsipareigoja laikytis Klubo Etikos kodekso.

  • Klubo nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys, pripažįstantys Klubo įstatus.

  • Asmuo, norintis tapti Klubo nariu, privalo pateikti rašytinį prašymą Klubo Prezidentui, susipažinti su Klubo Įstatais ir įsipareigoti jų laikytis.

  • Asmuo tampa Klubo nariu, kai Klubo Prezidentas patenkina jo prašymą ir kai asmuo sumoka nario mokestį (15 EUR).

  • Asmuo gali būti nepriimtas į Klubo narius, jei anksčiau jis buvo pašalintas iš kito LKD klubo narių.  

  • Kiekvienas Klubo narys moka kasmetinį nario mokestį. Mokesčių dydį ir rinkimo tvarką nustato Klubo visuotinis narių susirinkimas.

  • Narystė Klube pasibaigia:

            nariui išstojus iš Klubo;

            nariui vienerius metus nesumokėjus nario mokesčio;

            narį pašalinus iš Klubo;

            nutraukus Klubo veiklą ar jį likvidavus.

  • Klubo Taryba, tarpininkaujant Prezidentui, turi teisę suteikti Garbės nario vardą bet kurios šalies kinologui, ypatingai nusipelniusiam Lietuvos ar pasaulinei kinologijai. Garbės narys atleidžiamas nuo nario mokesčių Klubui.

Etikos kodeksas.pdf
Prasymas priimti i kluba.pdf
prasymas priimti i kluba-papildomas.pdf